HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (1)
HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (2)
HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (3)
HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (4)
HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (5)
HERA ALICE-Inçe modully maýatnik çyrasy (6)

HERA ALYCE-Inçe modully maýatnik çyrasy

HERA ALYCE näzik we özüne çekiji dizaýny bilen otagda häzirki zaman minimalizm täsirini döredýär.Göni we gytaklaýyn yşyklandyryşyň şöhlelendirilmezden ýokary we aşak düşmegi, adamlaryň abadançylyk duýgusyny ýokarlandyrýar.

Çalyşýan modully dizaýn ýagtylyk çeşmesi, yşyklandyryş hyzmatyny iň az tagalla we oňaýsyzlyk bilen amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.HERA ALYCE togtadylan aýratyn çyra ýa-da üznüksiz hatar ulgamy bolup biler.Ajaýyp örtükli we näzik jikme-jiklikleri gaýtadan işleýän, 4 görnüşli optika bilen çalşylýan GR6D moduly -Zaga standart çyzykly ýagtylyk çeşmesini (VDE şahadatnamasy) kabul edip, gaty inçe ekstruding Alýumin jaýy (HERA) ofis we iş üçin hakykatdanam çeýe, oýlanyşykly we hünärli yşyklandyryş berýär myhmansöýerlik.Şol bir wagtyň özünde, aýrylan ýagtylyk çeşmesiniň we gurallarynyň innowasiýa dizaýny sizi bazarda özboluşly saklaýar.Ajaýyp dizaýn, HERA-nyň asma ýa-da üstünde gurlandygyna garamazdan, daşky gurşaw bilen sazlaşykly duýgy döredip biler.

Göni yşyk yşyklandyryş üçin elmydama ýokary hilli yşyk berer we gytaklaýyn modul daşky gurşawy has ýagtylandyrmak üçin giň şöhleli burç bilen güýçli ýagtylygy üpjün eder, bu usulda ýalpyldawuk ep-esli azaldar we ulanyjylar HERA tarapyndan üpjün edilen hakyky ýokary hilli yşykdan lezzet alyp bilerler. .

 

Aýratyn aýratynlyklary:

Saýlawlar üçin ak we ak reňk

1.2M we 1.5M, hatda has uzynlyk görnüşleri hem mümkin

Özbaşdak yşyklandyryjy we üznüksiz çyra ulgamy bar

Gurmak üçin asma we potolok

GR6D moduly, göni göni we göni däl, şol bir wagtyň özünde aňsatlyk bilen çalşylýan dürli optiki üpjün edýär;Yşyklandyryş meýilleşdirijileri bu aralyk boýunça dürli yşyklandyryş erginlerini dizaýn edip bilerler

EPRAL laýyklygy, energiýa netijeliligi synpy bilen ýagtylyk çeşmesi modullary: D ep-esli energiýa tygşytlamak

GR6d ýagtylyk çeşmesi modullaryny aňsat çalyşmak, çyra hyzmatyny etmek üçin çykdajylaryňyzy tygşytlaň

Akylly dolandyryş funksiýasy talaplar hökmünde HERA-da birleşdirilip bilner

Thehli bölekler üçin 5 ýyl kepillik

CE talaplary

HERA maýatnik çyrasy

Led Modul Diffuzer

Umumy maglumatlar

Ölçegi

1482x80x46mm, 1182x80x46 mm

Material

Alýumin

Tamamla

Ak, gara, poroşok boýag

Gorag derejesi

IP20

Ömr

54000 sagat (L90B50)

Kepillik

5 ýyl

Şahadatnamalar

TUV ENEC, CB, CE, VDE, ROHS

Tehniki maglumatlar

Iş naprýa .eniýesi

220 ~ 240V AC

Işleýiş ýygylygy

50 / 60Hz

Wattage

Göni göni 50W / Gytaklaýyn 40W, wyklýuçatel bilen

Kuwwat faktory

0.95

Lightagtylyk çeşmesi

LED SMD2835

CRI

Ra> 80, 90 islege görä

Reňk çydamlylygy

SCDM <3

Inagtylyk

145lm / w

Lightagtylyk ugry

göni yşyk + gytaklaýyn yşyk

Reňk temperaturasy

3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

Beýik perişde

Asimmetrik 25 °, goşa asimmetrik 25 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 ° diffuzor, 80 ° UGR <19, 60 ° UGR <16

Garaňkylyk

Öçürilmeýän, DALI

Diffuzer

Diffuzer

Linza optikasy

Linza optikasy

UGR 16

UGR 16

UGR 19

UGR 19

Umumy maglumatlar

Ölçegi

564x37x37.4mm, 1164 x37x37.4mm, 1464x37x37.4mm

Material

Alýumin

Tamamla

Ak, gara, poroşok boýag

Gorag derejesi

IP20

Ömr

54000 sagat (L90B50)

Kepillik

5 ýyl

Şahadatnamalar

VDE, ROHS

Tehniki maglumatlar

Elektrik birikmesi

GR6D

Lightagtylyk çeşmesi

LED SMD2835

CRI

Ra> 80, 90 islege görä

Reňk çydamlylygy

SCDM <3

Inagtylyk

145lm / w

Reňk temperaturasy

3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K

Beýik perişde

Asimmetrik 25 °, goşa asimmetrik 25 °, 30 °, 60 °, 90 °, 120 ° diffuzor, 80 ° UGR <19, 60 ° UGR <16